Les Esmandies Casal de Barri - Equipament de ciutat

 

Principis

 1. Un espai públic interactiu al servei de l’educació, de la comunicació, de la cultura i les arts, de la relació interpersonal i del lleure.
 2. Un lloc de trobada intergeneracional i interdisciplinari en plena llibertat d’expressió i amb intercanvi permanent de coneixements, idees, experiències i, si s’escau, de béns.
 3. Un instrument de participació ciutadana directa, individual i col·lectiva.
 4. Un viver d’iniciatives, projectes i produccions del tercer sector.
 5. Una palanca per la transformació social, comunicativa i cultural, d’abast local i alhora global.

            
Finalitats i objectius

 1. Afavorir el desenvolupament personal i col·lectiu mitjançant la cultura, la comunicació, l’educació permanent no formal i l’oci creatiu no consumista, amb sentit crític, informatiu i alhora formatiu. Es crearan serveis i es programaran cicles d’activitats, tallers, cursos, fòrums, xerrades, concerts, exposicions, etc.
 2. Estimular la participació i el voluntariat mitjançant la gestió social i cultural.
 3. Facilitar una major implicació en els afers ciutadans des del foment i el desenvolupament de la consciència de pertinença a la col·lectivitat i la interacció amb el territori fomentant el compromís social i solidari entre la ciutadania. Animar la capacitat d’iniciativa i la creació de noves associacions.
 4. Estimular processos creatius i innovadors en els camps culturals, artístics, associatius... Es donarà suport a col·lectius i grups de persones facilitant la creació cooperativa i potenciant les xarxes interassociatives.
 5. Animar la capacitat d’iniciativa i la creació de noves associacions, l'element de referència serà el territori més proper, sense fronteres, amb una visió universal i amb una pràctica cooperadora i solidària. Practicar la interacció entre grups, col·lectius, entitats i moviments ciutadans, per diversos que siguin. Promoure, mitjançant accions concretes, valors i hàbits cívics i convivencials basats en el pluralisme

Serveis del Casal de Barri

 1. Domiciliació d’entitats
 2. SERVEI DE TROBADA Cafè-Bar-Sala d’Oci. Premsa diària i hemeroteca
 3. Sales d'Exposicions
 4. Sales d'Espectacles de petit format
 5. SERVEI FORMATIU Tallers Veïnals, Tertúlies, Debats, Cicles de Conferències, Cursos comunitaris, Cursos monogràfics.
 6. SERVEIS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE.
 7. Espai IP (iniciatives i projectes). Assessorament per a la creació.