Les Esmandies Casal de Barri - Equipament de ciutat

 

Entitats Gestores

Són les entitats que amb la seva reconeguda i llarga trajectòria avalen la configuració del Casal de Barri, en dicten els seus trets definitoris, n’aporten l’experiència prèvia  i es comprometen a continuar impulsant el projecte assumint amb responsabilitat el seu paper de cogestors, amb exercici solidari, i amb voluntat explícita de cooperació amb l'Administració, tot mantenint les seves respectives autonomies.

Són L'Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs i Esmandies, L'Associació Cultural La Mar de Garbí,
L'Associació Cultural Aikido Esmandies i el Moviment Educatiu del Maresme.

 

Entitats Usuàries

En seran tots aquells grups, col·lectius i entitats registrades al Registre Municipal d’Entitats que exerceixin les seves activitats en el marc del Casal i reconeguin els principis del Casal com a propis en un document marc on s’establiran les condicions d’us i de responsabilitats recíproques i d’acord amb el reglament d’ús del Casal de Barri que establirà la Comissió de Seguiment.