Les Esmandies Casal de Barri - Equipament de ciutat

 

Les Esmandies,Casal de Barri

L'accés a la CULTURA, a l'EDUCACIÓ permanent,  i a la PARTICIPACIÓ han de  ser drets consolidats, exercits amb normalitat, sense exclusions i democràticament. Són indicadors de la qualitat de vida i del benestar integral dels individus.
Des del Casal de Barri es vol contribuir a consolidar la CULTURA i l'educació com agents cohesionadors,  de fusió de la diversitat, i diàleg compensador de desigualtats, adoptant com a propis els valors de la SOSTENIBLITAT, TERRITORIALITAT, INTERCULTURALITAT, INNOVACIÓ SOCIAL I SOLIDARITAT.
Atenent la vàlua dels valors esmentats i entenent que aquesta és una tasca d'interès general per a tots els ciutadans, les entitats promotores i l'Ajuntament de Mataró acorden establir un marc relacional que el faci viable i n'estableixi les normes bàsiques que en garanteixin el seu funcionament i la seva perdurabilitat.

 

Definició

El Casal de Barri s’entén com un equipament de titularitat municipal, d’unes dimensions suficients, que neix de l’associacionisme, amb la voluntat de satisfer les necessitats socials, culturals, formatives i de lleure del territori de referència, però al mateix temps sigui un referent social i cultural de la ciutat.

El Casal de Barri promourà la realització d’un gran ventall d’activitats formatives, culturals i de lleure, obertes a tota la ciutadania, que tinguin en compte la diversitat de la població i ajudin a la cohesió social de l’entorn i la ciutat, i en garantirà el seu desenvolupament mitjançant un conveni, regulador del programa d’activitats, on es detallen els drets i les obligacions de totes les parts.